Información dos procesos electorais da Federación Galega de Atletismo para a renovación dos seus órganos de goberno


Convocatoria de eleccións para a renovación dos órganos de goberno da Federación Galega de Atletismo


Anuncio Convocatoria de Eleccións
Certificación Convocatoria de Eleccións
Elección membros titulares e suplentes da Comisión Xestora pola Xunta Directiva
Elección membros titulares e suplentes da Comisión Xestora pola Comisión Delegada

Censo Definitivo


Censo Definitivo

Prazo de presentación de candidaturas á Asemblea ata o xoves 18/08/2022

Voto por Correo


Circular 03/2022

Instrucións procedemento voto por correo

Regulamento Electoral


Regulamento Electoral. Aprobado pola Xunta de Galicia
Modelos oficiais de sobres e papeletas

Calendario Electoral


Calendario Electoral 2022. Aprobado pola Xunta de Galicia

Xunta Electoral (Resolucións e Actas)


Resolución 1-2022  (01/08/2022)
Resolución 2-2022  (01/08/2022)
Resolución 3-2022  (01/08/2022)
Resolución 4-2022  (01/08/2022)
Resolución 5-2022  (01/08/2022)
Resolución 6-2022  (12/08/2022)
Resolución 7-2022  (19/08/2022)
Resolución 8-2022  (26/08/2022)
Acta  (29/08/2022)
 Acta  (30/08/2022)
Resolución 9-2022  (08/09/2022)
Resolución 10-2022  (01/10/2022)
Resolución 11-2022  (11/10/2022)
Resolución 12-2022  (13/10/2022)
Resolución 13-2022  (24/10/2022)
Resolución 14-2022  (02/11/2022)
Resolución 15-2022  (09/11/2022)
Resolución 16-2022  (28/11/2022)
 Convocatoria da Asemblea Xeral Constitutiva  (30/11/2022)
Resolución 17-2022  (12/12/2022)
Resolución 18-2022  (16/12/2022)
 Acta  (19/12/2022)
 Resolución 19-2022  (27/12/2022)

Actas de votación


Actas de votación á Asemblea Xeral  (09/10/2022)

 

Mesa electoral Asemblea Constitutiva


 Convocatoria do sorteo da mesa electoral  (30/11/2022)
 Acta do sorteo para a designación da mesa electoral  (30/11/2022)