Datos de contacto da FGASecretaría Xeral

Carlos Castro Vicente
secretaria@atletismo.gal

Tesouraría

Yolanda González Fernández
contabilidade@atletismo.gal

Dirección Técnica

 

Asume o Secretario Xeral 
direcciontecnica@atletismo.gal

Administrativa

María Dolores Rojas Suárez
xestion@atletismo.gal

Administración

Almudena Míguez Moreno
administracion@atletismo.gal

Licenzas e Estatística

Luis Gómez Fiaño
competicion@atletismo.gal

Comunicación

Claudio Hornillos Baz
comunicacion@atletismo.gal

Carreiras Galegas

Julio Santiago Freijanes
carreirasgalegas@atletismo.gal

Francisco Javier Alonso Álvarez

Comité Galego de Xuíces

Ángel López – Montesinos Vázquez
Presidente
xuices@atletismo.gal

Colaboradores

Benito Martín Bécares

Santiago Novo Mira