Lista de Presidentes da Federación Galega de Atletismo


1921               Constitúese a Federación Galega de Atletismo (Ver Acta de Constitución)

1921-1924 Enrique Bantle (Vigo)
1924-1927 Joaquín Rodríguez de las Cuevas (Vigo)
1927-1928 Manuel de Castro González (Vigo)
1928-1928 Tomás Mirambell Maristany (Vigo)
1928-1929 Joaquín Freijeiro Suárez (Vigo)
1929-1931 Juan Baliño Ledo (Vigo)
1931-1933 Ángel Bernárdez Losada (Vigo)
1933 Disólvese a Federación Galega de Atletismo
1934-1935 Cipriano A. Braña Merino (Vigo)
1935-1935 Enrique García Rincón (Vigo)
1935-1941 Secundino Álvarez Tomé (Vigo)
1941-1944 Rafael Picón Cañeque (Pontevedra)
1944-1944 Avelino García Fernández (Pontevedra)
1944-1947 Faustino Álvarez Álvarez (Vigo)
1947-1957 Cristino Álvarez Hernández (A Coruña)
1957-1958 Ramón Vidal Barja (A Coruña)
1958 Provócase a división en Federacións Provinciais
1984-2006 Sergio Vázquez Gómez (A Coruña)
2006-2022 Isidoro Hornillos Baz (Oleiros)
2023-Actualidade Iván Sanmartín Carreira (Santiago)