Consello Directivo da Escola Galega de Adestradores


Director
Mariano García – Verdugo Delmas

Secretaria
María Dolores Rojas Suárez

Representante Profesorado
María José Martínez Patiño

Representante Comité Técnico da Federación Galega de Atletismo
Santiago Ferrer Moreira

Responsable Servizo de Publicacións e Investigación
Marcos Seijo Bujía