Definición da Federación Galega de Atletismo


A Federación Galega de Atletismo, constituída o día 27 de marzo de 1921, é unha entidade asociativa privada que carece de ánimo de lucro, e que ten por obxecto, mediante a integración de Atletas, Adestradores, Técnicos, Xuíces, Clubs e outros colectivos interesados estatutariamente establecidos, que se adiquen á práctica do Atletismo, o fomento, o desenvolvemento e organización con carácter exclusivo na Comunidade Autónoma de Galicia, onde ostenta, tamén con carácter exclusivo, a representación da RFEA e que ademáis das atribucións de seu exerce, por delegación, funcións públicas de carácter administrativo.

Funcións da Federación Galega de Atletismo


  • A FGA ten como función propia fundamental a de promover, facilitar, planificar, administrar e dirixir, con carácter exclusivo, a práctica do Atletismo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • A FGA, desempeña, respecto dos seus asociados, as funcións de tutela, control, coordinación e supervisión que lle recoñecen os seus Estatutos, as disposicións da RFEA, da IAAF e as normas legais de carácter deportivo.
  • A FGA é a única competente, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia para regulamentar, organizar, xestionar e controlar as competicións oficiais de Atletismo.
  • A convocatoria das seleccións galegas de Atletismo e a desinación dos deportistas que as integren.
  • Colaborar coas administracións públicas e coa Real Federación Española de Atletismo, así como as restantes entidades deportivas, na promoción das súas respectivas modalidades.
  • Colaborar coa administración deportiva autonómica na execución dos plans e programas dos deportistas galegos de alto nivel.
  • De ser o caso, e conforme a normativa que sexa aplicable, colaborar e/ou organizar as competicións oficiais e actividades deportivas de carácter estatal ou internacional que se realicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Elaborar os seus propios regulamentos deportivos.
  • Colaborar coa administración deportiva autonómica na formación de adestradores, xuíces e árbitros segundo a normativa que sexa aplicable.

Fundación, inicios, presidentes e disposicións preliminares da FGA


Acta fundacional e histórico de presidentes da FGA

Disposicións preliminares

Estrutura Organizativa da Federación Galega de Atletismo


Acordos dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo


29/12/2021 – Xunta Directiva – Acordos

22/12/2021 – Comisión Delegada – Acordos

22/12/2021 – Xunta Directiva – Acordos

27/11/2021 – Comisión Delegada – Acordos

27/11/2021 – Xunta Directiva – Acordos

04/11/2021 – Comisión Delegada – Acordos

29/09/2021 – Comisión Delegada – Acordos

23/06/2021 – Comisión Delegada – Acordo

19/06/2021 – Xunta Directiva – Acordos

27/05/2021 – Comisión Delegada – Acordo

24/05/2021 – Xunta Directiva – Acordo

10/05/2021 – Comisión Delegada – Acordo

27/05/2021 – Xunta Directiva – Acordos

07/05/2021 – Xunta Directiva – Acordos

22/04/2021 – Comisión Delegada – Acordo

21/04/2021 – Comisión Delegada – Acordos

10/03/2021 – Comisión Delegada – Acordo

09/03/2021 – Xunta Directiva – Acordo

09/03/2021 – Xunta Directiva – Acordo

17/02/2021 – Comisión Delegada – Acordos

11/01/2021 – Comisión Delegada – Acordos

Acordos dos Órganos de Goberno da FGA 2007 – 2021

Máis Información Institucional


Normativa aplicable
Órganos de goberno e representación
Órganos complementarios
Órganos de funcionamento