Esta páxina web xorde como parte das accións da Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde e a súa finalidade é proporcionar información útil e de calidade, axustada ás diferentes necesidades da cidadanía; nela poderás atopar recomendacións, ferramentas interactivas, vídeos e outros materiais e recursos de utilidade para facer máis saudables os nosos estilos de vida.

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/