Prazos e procedementos de tramitación de Licenzas tempada 2023


Aprobada provisionalmente pola Comisión Xestora o 7 de novembro de 2022. Pendente da aprobación definitiva pola Asemblea Xeral da FGA.

Preámbulo


A FGA asume na súa totalidade a normativa de licenzas RFEA (Circular 193/2022) en todos aqueles aspectos que non se regulen de maneira específica pola FGA, en relación ao seu ámbito competencial. A forma de tramitación para atletas independentes, xuíces, adestradores e clubs será pola pasarela de carreirasgalegas.com de maneira individual.

https://licenzas.carreirasgalegas.com

Sendo imprescindible o consentimento explícito da persoa física do tratamento de datos (Aviso legal e política de privacidade), así no caso dos/as adestradores/as deberán marcar a casilla de coñecemento da necesidade de enviar o Certificado de delitos sexuais ao correo electrónico xestion@atletismo.gal

Sen marcar as devanditas casillas, non se poderá continuar coa RENOVACIÓN/ALTA da licenza.

A vinculación de todos os estamentos coa Federación Galega de Atletismo: atletas, clubs, adestradores/as, xuíces/as e organizadores/as, leva asociada a aceptación explícita do ámbito lexislativo indicados nos anexos 1 e 2 da circular 104-2022 anexo da circular 97-2022.

Vixencia das licenzas 2023


Tempada do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2023.

Prazos de tramitación FGA


CLUBS e ADESTRADORES:
A partir do 7 de novembro de 2022

ATLETAS E XUÍCES:
A partir do 25 de novembro de 2022

Todas as licenzas nacionais deben ser formalizadas tamén previamente ó pago da licenza autonómica e o seguro cando corresponda. A RFEA non tramitará ningunha licenza sen o correspondente abono á Federación Galega de Atletismo.

Os Clubs deben seleccionar na Intranet da RFEA as siglas:
AG Para as licenzas autonómicas
GA Para as licenzas nacionais
(No caso de cambio de autonómica a nacional modificaranse as siglas)

Cotas Licenzas 2023


Atletas con ficha pola FGA de Clubs galegos e independentes

CATEGORÍA AUTONÓMICA SEGURO TOTAL
Máster 35€ 32,81€ 67,81€
Sénior 35€ 27,18€ 62,18€
Sub23 25€ 27,18€ 52,18€
Sub20 25€ 14,53€ 39,53€
Sub18 25€ 14,53€ 39,53€
Sub16 15€ S. XOGADE 15€
Sub14 15€ S. XOGADE 15€
Sub12 12€ S. XOGADE 12€
Sub10 12€ S. XOGADE 12€
Sub8 12€ S. XOGADE 12€

Atletas con ficha por Clubs de fóra de Galicia

  • 200€ Seguro incluído.

Clubs

CATEGORÍA FGA
División de Honra 250€
1ª División 200€
Nacional 150€
Autonómica 100€
Clubs nova creación 50€

 

Pago das cotas por parte dos Clubs do tramo galego transferencia á conta:

ES82 2080 0068 7830 4001 9194

Adestradores

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nacional – Grao T3 30€ 86€ 16,05€
RFEA Club – Grao T2 30€ 71€ 16,05€
RFEA Monitor Grao T1 25€ 46€ 16,05€

 

Xuíces

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nivel III 20€ 70€ 16,05€
RFEA Nivel II 20€ 70€ 16,05€
RFEA Nivel I 20€ 53€ 16,05€
Autonómico 20€ 0€ 16,05€
Aspirante 0€ 0€ 16,05€

 

**Exentos Atletas con licenza en vigor.

Pago das cotas de atletas independentes, adestradores, xuíces e clubs por pasarela

https://licenzas.carreirasgalegas.com/

No caso de calquera incidencia no pago, poderá realizarse por transferencia bancaria no seguinte número de conta:

ES82 2080 0068 7830 4001 9194

É necesario remitir o resgardo a xestion@atletismo.gal co fin de axilizar os trámites

Categorías por data de nacemento

Máster Dende día que cumpren 35 anos
Sénior Nados/as 2000 e anteriores ata Máster
Sub23 Nados/as 2001, 2002 e 2003
Sub20 Nados/as 2004 e 2005
Sub18 Nados/as 2006 e 2007
Sub16 Nados/as 2008 e 2009
Sub14 Nados/as 2010 e 2011
Sub12 Nados/as 2012 e 2013
Sub10 Nados/as 2014 e 2015
Sub8 Nados/as 2016 e posteriores

 

Anexos


1ª Parte Regulamento de Licenzas FGA
2ª Parte Regulamento de Licenzas FGA

Ligazóns de interese RFEA


https://www.rfea.es/licencias/licencias_formulario.html