Prazos e procedementos de tramitación de Licenzas tempada 2024


Aprobada pola Asemblea Xeral o 28 de outubro de 2023.

Preámbulo


A FGA asume na súa totalidade a normativa de licenzas RFEA (Circular 184/2023) en todos aqueles aspectos que non se regulen de maneira específica pola FGA, en relación ao seu ámbito competencial. A forma de tramitación para atletas independentes, xuíces, adestradores e clubs será pola pasarela de carreirasgalegas.com de maneira individual.

https://licenzas.carreirasgalegas.com

Sendo imprescindible o consentimento explícito da persoa física do tratamento de datos (Aviso legal e política de privacidade), así no caso dos/as adestradores/as deberán marcar a casilla de coñecemento da necesidade de enviar o Certificado de delitos sexuais ao correo electrónico xestion@atletismo.gal

Sen marcar as devanditas casillas, non se poderá continuar coa RENOVACIÓN/ALTA da licenza.

A vinculación de todos os estamentos coa Federación Galega de Atletismo: atletas, clubs, adestradores/as, xuíces/as e organizadores/as, leva asociada a aceptación explícita do ámbito lexislativo indicados nos anexos 1 e 2 da circular 131-2023 anexo da circular 125-2023.

Vixencia das licenzas 2024


Tempada do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2024.

Prazos de tramitación FGA


CLUBS e ADESTRADORES:
A partir do 7 de novembro de 2023

ATLETAS E XUÍCES:
A partir do 25 de novembro de 2023

Todas as licenzas nacionais deben ser formalizadas tamén previamente ó pago da licenza autonómica e o seguro cando corresponda. A RFEA non tramitará ningunha licenza sen o correspondente abono á Federación Galega de Atletismo.

Os Clubs deben seleccionar na Intranet da RFEA as siglas:
AG Para as licenzas autonómicas
GA Para as licenzas nacionais
(No caso de cambio de autonómica a nacional modificaranse as siglas)

Cotas Licenzas 2024


Atletas con ficha pola FGA de Clubs galegos e independentes

CATEGORÍA AUTONÓMICA SEGURO TOTAL
Máster 38€ 32,81€ 70,81€
Sénior 38€ 30,18€ 68,18€
Sub23 26€ 27,18€ 53,18€
Sub20 26€ 14,53€ 40,53€
Sub18 26€ 14,53€ 40,53€
Sub16 18€ S. XOGADE 18€
Sub14 18€ S. XOGADE 18€
Sub12 15€ S. XOGADE 15€
Sub10 15€ S. XOGADE 15€
Sub8 15€ S. XOGADE 15€

Atletas con ficha por Clubs de fóra de Galicia

  • 200€ Seguro incluído.

Clubs

CATEGORÍA FGA
División de Honra 250€
1ª División 200€
Nacional 150€
Autonómica 100€
Clubs nova creación 50€

 

Pago das cotas por parte dos Clubs do tramo galego transferencia á conta:

ES82 2080 0068 7830 4001 9194

Adestradores

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nacional – Grao T3 32€ 86€ 16,05€
RFEA Club – Grao T2 32€ 71€ 16,05€
RFEA Monitor Grao T1 27€ 46€ 16,05€

 

Xuíces

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nivel III 22€ 70€ 16,05€
RFEA Nivel II 22€ 70€ 16,05€
RFEA Nivel I 22€ 53€ 16,05€
Autonómico 22€ 0€ 16,05€
Aspirante 0€ 0€ 16,05€

 

**Exentos Atletas con licenza en vigor.

Pago das cotas de atletas independentes, adestradores, xuíces e clubs por pasarela

https://licenzas.carreirasgalegas.com/

No caso de calquera incidencia no pago, poderá realizarse por transferencia bancaria no seguinte número de conta:

ES82 2080 0068 7830 4001 9194

É necesario remitir o resgardo a xestion@atletismo.gal co fin de axilizar os trámites

Categorías por data de nacemento

Máster Dende día que cumpren 35 anos
Sénior Nados/as 2001 e anteriores ata Máster
Sub23 Nados/as 2002, 2003 e 2004
Sub20 Nados/as 2005 e 2006
Sub18 Nados/as 2007 e 2008
Sub16 Nados/as 2009 e 2010
Sub14 Nados/as 2011 e 2012
Sub12 Nados/as 2013 e 2014
Sub10 Nados/as 2015 e 2016
Sub8 Nados/as 2017 e posteriores

 

Anexos


1ª Parte Regulamento de Licenzas FGA
2ª Parte Regulamento de Licenzas FGA

Ligazóns de interese RFEA


https://atletismorfea.es/federacion/integridad-y-transparencia/transparencia/reglamentos