Vantaxes de estar federado


Fedérate e desfruta das vantaxes de pertencer á Federación Galega de Atletismo.

 • Seguro de accidentes deportivos 365 días.
 • Poderás participar en Campionatos de Galicia en pista, ruta, campo a través, montaña e trail.
 • Gratuidade na inscrición nos Campionatos de Galicia.
 • Descontos en servizos e produtos de establecementos colaboradores.
 • Descontos na tenda da Federación Galega de Atletismo.
 • Inclusión das túas marcas no Ranking de Galicia.
 • Posibilidade de establecer un Record de Galicia pasando á historia.
 • Posibilidade de participar nun Campionato de España, Europa ou Mundial.
 • Asesoramento gratuíto todo o ano por parte do equipo técnico da Federación Galega de Atletismo.

 

Prazos e procedementos de tramitación de Licenzas tempada 2018/2019


A FGA asume na súa totalidade a normativa de licenzas RFEA (Circular 219/2018) en todos aqueles aspectos que non se regulen
de maneira específica. A forma de tramitación para atletas independentes, xuíces e adestradores será obrigatoriamente pola pasarela de Carreiras Galegas (licenzas: https://licenzas.carreirasgalegas.com), de maneira individual.

Este sistema substitúe, tras a consulta á RFEA á nota (1) dos prazos de tramitación: “Aquelas persoas físicas que deban tramitar a licenza a través da autonómica deberán facelo de maneira presencial no horario de oficial previsto por cada Federación.”

Adóptase o mesmo sistema da RFEA, sendo imprescindible o consentimento explícito da persoa física do tratamento de datos (aviso legal e política de privacidade), así no caso dos adestradores deberán marcar a casiña de coñecemento da necesidade de enviar o certificado de delitos sexuais a: xestion@atletismo.gal

Sen marcar as devanditas casiñas, non se poderá continuar coa renovación/alta da licenza.

Cotas Licenzas 2018/2019


Tempada do 1 de novembro de 2018 ao 31 de decembro de 2019 (14 meses)
*Todas as licenzas nacionais deben formalizar tamén o pago da licenza autonómica.

Atletas con ficha pola FGA

(Excepto fichados por Clubs doutras Autonomías)

CATEGORÍA AUTONÓMICA NACIONAL SEGURO
Máster 25€ 61€ 40,07€
Senior 25€ 61€ 33,20€
Sub23 25€ 61€ 33,20€
Sub20 25€ 36€ 17,74€
Sub18 25€ 36€ 17,74€
Sub16 10€ 29€ 5,72€
Sub14 10€ 29€ 5,72€
Sub12 10€ 29€ 5,72€
Sub10 10€ 29€ 5,72€

Atletas con ficha por Clubs de fóra de Galicia

*Seguro incluído

CATEGORÍA FGA RFEA
Máster 200€ 61€
Senior 200€ 61€
Sub23 200€ 61€
Sub20 200€ 36€
Sub18 200€ 36€
Sub16 200€ 29€
Sub14 200€ 29€
Sub12 200€ 29€
Sub10 200€ 29€

 

Clubs

CATEGORÍA FGA RFEA
División de Honra 189€ 1.166€
1ª División 132€ 793€
Nacional 96€ 467€
Autonómica 72€ 0€

 

Pago das cotas por parte dos Clubs do tramo galego: transferencia á conta ES82 2080 0068 7830 4001 9194

Adestradores

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nacional 24€ 96€ 17,17€
RFEA Club 24€ 78€ 17,17€
RFEA Monitor 24€ 51€ 17,17€
Autonómica 24€ 0€ 17,17€

 

Xuíces

NIVEL FGA RFEA SEGURO**
RFEA Nivel III 22€ 78€ 17,17€
RFEA NIvel II 22€ 78€ 17,17€
RFEA Nivel I 22€ 60€ 17,17€
Autonómico 22€ 0€ 17,17€
Aspirante 0€ 0€ 17,17€

 

**Exentos Atletas con licenza en vigor.

Pago das cotas de atletas independentes, adestradores e xuíces por pasarela: https://licenzas.carreirasgalegas.com/

Categorías por data de nacemento

Máster Dende día que cumpren 35 anos
Senior Nados/as 1996 e anteriores ata Máster
Sub23 Nados/as 1997, 1998 e 1999
Sub20 Nados/as 2000 e 2001
Sub18 Nados/as 2002 e 2003
Sub16 Nados/as 2004 e 2005
Sub14 Nados/as 2006 e 2007
Sub12 Nados/as 2008 e 2009
Sub10 Nados/as 2010 e 2011

 

Anexo


Extracto Normativa RFEA – Aspectos importantes

 • Aceptación de tramitar la licencia de extranjeros a nivel autonómico siempre y cuando no tengan un nivel superior a 950 puntos de la tabla IAAF. (Artº 12.1)
 • Aceptación de la tramitación de licencias en el último cuatrimestre del año para atletas nuevos de categoría sub16 o menores. ( Artº 22)
 • Adelanto de plazo de renovación de licencias de Entrenador (1 al 10 de octubre) e introducción de licencia de Monitor Nacional (Artº 3)

Gestión de Consentimiento de Tratamiento de Datos

En cumplimiento de la nueva Reglamentación Europea de Protección de Datos de carácter Personal es condición necesaria e indispensable que las personas físicas (Atletas, Entrenadores, Jueces y Representantes de Atletas) autoricen a la RFEA y
Federaciones Autonómicas el tratamiento de datos personales en el interés legítimo de funcionamiento de la propia Federación.

Para ello, además de la firma de la licencia, se habilitará en la web de la RFEA (a partir del 1 de octubre) un enlace donde los usuarios podrán rellenar el formulario de Consentimiento de Tratamiento de Datos Personales.

Una vez rellenado dicho formulario (y a partir del 15 de octubre) los usuarios recibirán un correo con la Ley de Privacidad de la RFEA y mediante aceptación de dichas condiciones autorizara a la RFEA y Autonómicas a la tramitación de la licencia.

Sin esta autorización la RFEA ni las Autonómicas no podrán validar la licencia para la temporada 2018-2019.

Plazos renovación y suplementos renovación fuera de plazo licencias RFEA

Plazo de renovación y cambio de club: Del 18 al 31 de Octubre

Renovación fuera de plazo (por el mismo club de la temporada anterior o independiente): recargo de 33 € y la cuota anual correspondiente. Sólo Sub 18 y superior.

Atleta independiente RFEA que (temporada en vigor y anterior) que fiche por un club: cuota de 33 €. Para hacer esta tramitación el Club deberá ponerse en contacto con la RFEA.

Jueces y entrenadores: renovación fuera de plazo : recargo de 33 € y la cuota anual correspondiente.

Cambio de licencia autonómica a nacional Atletas: cuota suplementaria de 33 €. Los atletas de categoría Sub18 e inferiores no pagarán este recargo.

Actualización de Fotos

El 16 de octubre se borraran las fotos cuya fecha sea anterior al 1 de noviembre de 2013 por haber perdido la vigencia reglamentaria de 5 años. Los clubes podrán consultar a través de la intranet la relación de sus atletas que no posean foto y podrán subir a partir de esa fecha (cuando la licencia esté activa) la foto actualizada.

Se recuerda que si la persona no tiene foto en el sistema no se envía el Carnet RFEA y no podrá identificarse por este medio en cámara de llamadas de Campeonatos Nacionales.

Enlaces RFEA

Documento de renovación de Licencia y la aceptación de la Ley de Privacidad de la RFEA y consentimiento de Tratamiento de Datos Personales
Documento de Licencia Nueva
Reglamento de licencias 2018/2019 y procedimiento de tramitación de licencias