Resultados

Profesorado da Escola Galega de Adestradores

A EGA posúe un persoal de 17 profesores de recoñecido prestixio no ámbito atlético. Todos eles experimentaron o atletismo dende diversos ámbitos laborais: adestrador, atleta, xuíz, xestor, médico, etc. Salientar tamén a súa formación académica, contemplando un 25% o título de doutor e un 90% a posesión dunha licenciatura. Actualmente, a gran maioría do profesorado do bloque específico dirixe os adestramentos de certos atletas de nivel nacional, ademais de publicar artigos técnicos-científicos e impartir conferencias e cursos dentro do ámbito das ciencias do deporte.

Bloque común


Área de Fundamentos Biolóxicos

Módulo de Biomecánica do Deporte
Pendente confirmación
Módulo de Fisioloxía do Exercicio
José Luis García Soidán
Módulo de Prevención de Lesións
Víctor Arufe Giráldez

Área de Comportamento e Aprendizaxe

Módulo de Psicoloxía Deportiva
Constantino Arce Fernández
Diana García Prieto
Módulo de Socioloxía Deportiva
María José Martínez Patiño

Área de Adestramento Deportivo

Modulo Teoría e Práctica do Adestramento
Mariano García – Verdugo Delmas

Área de Organización e Lexislación Deportiva

Módulo de Proxecto Deportivo
María Luisa Peralta Jiménez
Módulo de Xestión Deportiva
Víctor Arufe Giráldez

Bloque específico


Área de Carreiras e Marcha

Módulo de Xeneralidades e Historia do Atletismo
Marcos Seijo Bujía
Módulo de Velocidade
Vicente Veiga Doldán
Módulo de Valados e Relevos
María José Martínez Patiño
Módulo de Medio Fondo e Fondo
Mariano García – Verdugo Delmas
Módulo de Marcha
José Luis Tuimil López

Área de Saltos e Probas Combinadas

Módulo de Salto de Lonxitude e Triplo
Mario González Rodríguez
Módulo de Salto de Altura
Julio Ventín Rivas
Módulo de Salto con Pértega
Santiago Ferrer Moreira
Módulo de Probas Combinadas
Santiago Ferrer Moreira

Área de Lanzamentos

Módulo de Lanzamento de Peso
Julio Ventín Rivas
Módulo de Lanzamento de Disco
Santiago Ferrer Moreira
Módulo de Lanzamento de Xavelina
Raimundo Fernández Vázquez
Módulo de Lanzamento de Martelo
José Manuel Hermida García

Área de Regulamentación Deportiva

Módulo de Regulamento Deportivo
María Dolores Rojas Suárez