Ribeira 10 km.

Distancia: 10 km / Ribeira (A Coruña)

Ano medición: 2017

Válido ata (ano non incluído): 2024

Nota

Carreira Popular Santa Uxía de Ribeira