Pontevedra Milla

Distancia: 1 milla / Pontevedra (Pontevedra)

Ano medición: 2017

Válido ata (ano non incluído): 2024