Moraña 10 Km.

Distancia: 10 km / Moraña (Pontevedra)

Ano medición: 2017

Válido ata (ano non incluído): 2024

Nota

Carreira Popular Carneiro ó Espeto.