Resultados

Sesión Formativa CGX – Comprobacións da FF polo/a XA en probas locais

O vindeiro martes 7 de maio, ás 20:30 horas, realizaremos unha sesión formativa online onde se trasladarán e aclararán as comprobacións relativas á FotoFinish a realizar polos xuíces e xuízas árbitro nas probas locais.

O ponente será Ignacio Rego Tesouro, xuíz do panel RFEA A de FotoFinish e asesor de FotoFinish do CGX.

O acceso será a través do seguinte enlace da aplicación Teams:

https://teams.live.com/meet/9413153149984?p=PAKujo2JafIldtLX

Compartir: