Convócanse oficialmente ás eleccións á F.G.A.

Isidoro Hornillos Baz, Presidente da Federación Galega de Atletismo, convoca a eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo: Asemblea Xeral, Comisión Delegada e Presidencia, según o Regulamento electoral aprobado pola Asemblea Xeral e Xunta de Galicia, e nos prazos estipulados polo Calendario electoral, anexo a esta convocatoria. Por elo, disólvese a Xunta Directiva que pasa a ser sustituida por unha Comisión Xestora ata o remate do proceso electoral, según recolle o mencionado Regulamento

PROCESO ELECTORAL

Compartir: