Volta á normalidade progresiva

Pouco a pouco comeza a chegar certa normalidade dende que o pasado dia 14 de marzo se decretara o estado de alarma no noso país.

Sempre tendo en conta as medidas que as autoridades sanitarias marcan, as distintas instalación atléticas reabren as súas portas para que non sexan poucos e poucas os/as atletas que acuden a adestrar atendendo sempre a unhas estrictas normas de uso que cada Concello ou Institución propietario/a elabora.

A día de hoxe son varias as instalacións que teñen elaboradas protocolos de acceso ao longo da nosa Comunidade, (algunhas das cales recollemos) e cuxas aperturas progresivas axudarán a unha “nova volta a normalidade”

 

 

Compartir: