Resultados

Xa se pode tramitar a nova Licenza de Ruta e Trail Running

Xa se pode tramitar en Galicia a Licenza de Ruta e Trail Running, aprobada pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo e feita conxuntamente coa Real Federación Española e resto de Federacións Autonómicas.

Os ámbitos na que se poderán empregar serán:

  1. Autonómico
  2. España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal e Marrocos
  3. España, Europa e Marrocos
  4. Mundial, agás países en conflicto de guerra

Esta nova licenza representa para os amantes do “Trail Running” un conxunto de importantes medidas nas que cabe citar a ampla oferta deportiva, así como a cobertura sanitaria tanto nos adestramentos como na propia competición.

Normativa de organización de carreiras en ruta, campo a través, montaña e trail 2018 – 2019

Seguindo con este asunto, vense de facer pública mediante a Circular FGA 05/2019 e Circular FGA 11/2019 as condicións ofertadas pola citada Federación no tocante a normativa de organización de carreiras en ruta, campo a través, montaña a trail onde se recollen todos aqueles aspectos organizativos, económicos e funcionáis destas probas.

Compartir: