Resultados en directo

Asinado importante convenio

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia  ven de facer unha importante xestión con ABANCA Corporación Bancaria S.A. que permitirá ás Federacións Deportivas Galegas dispoñer de fondos para facer fronte ós pagamentos pendentes.

Os importantes retrasos que acumulan moitas entidades públicas no tocante ós convenios ou subvencións cas distintas federacións galegas, orixinan graves problemas que liquidez e operatividade que ca aprobación deste destacado convenio, poderán paliar en maior ou menor medida tal situación.

Compartir: