Resultados –  Streaming XXXII Campionato de España Máster en Pista Cuberta

Lexislación


Lexislación Deportiva Galega

Estatutos


Estatutos da Federación Galega de Atletismo

Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo


Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo

Anexo 1 ao Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo

Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022


 Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022

Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso,  discriminación e abuso


Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso, discriminación e abuso

Regulamento de Distincións da Federación Galega de Atletismo


Regulamento de Distincións da Federación Galega de Atletismo