V Festa do Atletismo Galego – Peregrina 2020

(las notificaciones de bajas hasta el 12 de agosto al correo  atleriasbaixas@gmail.com)        STREAMING

Lexislación


Lexislación Deportiva Galega

Estatutos


Estatutos da Federación Galega de Atletismo

Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo


Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo

Anexo 1 ao Regulamento de Réxime Disciplinario Deportivo

Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022


 Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022

Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso,  discriminación e abuso


Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso, discriminación e abuso