Control Solidario FGA 22/01/2023  “Axuda a Gustavo Dacal”

Control Solidario FGA 22/01/2023 “Axuda a Gustavo Dacal”

- Pontevedra (Pontevedra) Delegación: Pontevedra

Ámbito: AUT Tipo: Pista Aire Libre

Inscrición

Datas: 12/01/2023 - 16/01/2023

Comunicado: Nas probas programas de carreiras están todos os atletas inscritos ACEPTADOS, nos concurso comunicaranse os aceptados á maior brevidade posible.