Convocatoria da Xunta Directiva e da Comisión Delegada