Vigo Medio Maratón

Num RFEA: 13GAL04 / Distancia: Medio Maratón / Vigo (Pontevedra)

Ano medición: 2013

Válido ata (ano non incluído): 2020