Pontevedra Medio Maratón

Num RFEA: 15GAL06 / Distancia: Medio Maratón / Pontevedra (Pontevedra)

Ano medición: 2015

Válido ata (ano non incluído): 2022

Nota

Medio Maratón Cidade de Pontevedra.
Homologado paso polo Km. 10.