A Estrada 5 Km.

Distancia: 5 km / Estrada, A (Pontevedra)

Ano medición: 2015

Válido ata (ano non incluído): 2022