Regulamento Comité Galego de Xuíces

Unha vez en vigor os novos estatutos da FGA nos que se basea o novo Regulamento do Comité Galego de Xuíces, comunícase, para xeral coñecemento, a publicación e entrada en vigor de maneira inmediata do mesmo.

Regulamento do Comité Galego de Xuíces

Compartir: