Resultados  en directo

A partir do luns, máis número de persoas adestrando.

O novo Boletín Oficial do Estado publicado no día de onte,  e que será efectivo a partir deste luns 25 de maio presenta unha medida que permite adestrar en grupo.

O Ministerio de Sanidade publicou no BOE unha nova normativa, que afecta a todas as fases de desescalada e a través da cal se poderán realizar paseos, sacar aos nenos e practicar deporte en grupo.

No que se refire á actividade física, o BOE especifica que a partir deste luns poderase realizar deporte en grupo xa que a nova orde publicada no BOE derroga a normativa que obrigaba a facer deporte de maneira individual. Ao desaparecer estes límites específicos, entran en xogo os xenerais para as distintas fases, permitindo a partir de agora realizar deporte en grupos de ata dez personas en fase 1 e de 15 en fase 2, malia que sempre mantendo as medidas hixiénicas e a distancia de seguridade (2 metros)

  • Siete. Se introduce una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
    «Disposición adicional cuarta. Medidas de flexibilización para los desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional.No serán de aplicación a los desplazamientos de la población infantil y a la práctica de la actividad física no profesional las limitaciones respectivamente previstas en los artículos 3.1 de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y 2.3 de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, debiendo sujetarse la práctica de las dichas actividades a lo establecido en el artículo 7.2 de la presente orden.»

BOE 23 de maio

 

Compartir: