Convocatoria de Xunta Directiva e Comisión Delegada

Por orde do presidente da Federación Galega de Atletismo, convócase aos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada a unha xuntanza que terá lugar en Parador dos Reis Católicos (Santiago de Compostela) o sábado, 28 de decembro 2019 ás 11:30 horas (1ª convocatoria) e ás 12:00 horas (2ª convocatoria).

A efectos de reservar o xantar, prégase confirmación de asistencia, no email secretaria@atletismo.gal, antes do xoves 26 de decembro do 2019.

ORDE DO DÍA

  1. Saúdo do Presidente.
  2. Aprobación, se procede, das actas das xuntanzas anteriores, presenciais e por Counclibox.
  3. Estudo e debate, das propostas presentadas polos asembleístas.
  4. Estudo e aprobación se procede, das solicitudes das sedes dos diferentes Campionatos de Galicia 2020*.
  5. Estudo e aprobación se procede, do calendario de competición da tempada 2020, memoria técnica 2018/19 e normas técnicas 2020.
  6. Rogos e preguntas. (Concederase un tempo máximo de 10 min para a exposición de cada candidatura, por parte dos organizadores ou representes)

Compartir: