Nova composición da Xunta Directiva do CGX

O novo Presidente da Federación Galega de Atletismo depositou a súa confianza para o cargo de Presidente do Comité Galego de Xuíces en D. Eloy Bretal Cancelas.

O novo presidente do Comité Galego de Xuices xa rematou a composición da nova xunta directiva, quedando deste xeito:

Presidente: Eloy Bretal Cancelas
Vicepresidente: Ángel López-Montesinos Vázquez
Secretario: Guillermo Sandino Leira

Vogais:
Delegación A Coruña: Rocío López Schmidt
Delegación Lugo: David Corredoira Vázquez
Delegación Ourense: Elena Álvarez Mondelo
Delegación Pontevedra: Berta Bretal Cancelas
Delegación Santiago: Andrés Anxo Pérez Sánchez
Delegación Vigo: Mª Concepción Pérez Cerdeira
Delegación Ferrol: Begoña Rodríguez Quintia
Delegación Valdeorras: Montserrat Barrio Rodríguez

Asesores:
Asesor de saídas: Manuel Garrido Toro
Asesor de ruta: Jorge Blanco Chao
Asesor de informes de xuíces árbitros: Fco. Javier Guijarro Díaz
Asesor de foto finish: Ángel Fidalgo Vázquez
Asesor de formación de foto finish: Rubén Martínez Vega
Asesora de marcha: Mª Dolores Rojas Suárez
Asesor de medición indirecta: Guillermo Sandino Leira
Asesor de dirección técnica: Ángel López-Montesinos Vázquez

Compartir: